Đánh giá tác động môi trường là gì? Các thức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào? Hãy cùng MÔI TRƯỜNG ENVISAFE tìm hiểu thông qua bài viết “Giới thiệu về báo cáo đánh giá tác động môi trường dưới đây”. 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Đánh giá tác động môi trường là quy trình đánh giá các tác động của các hoạt động, dự án, chương trình, hoặc chính sách lên môi trường. Quá trình này giúp xác định và đánh giá các yếu tố môi trường có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động như xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, và các hoạt động khác.

Đánh giá tác động môi trường thường bao gồm việc thu thập và phân tích thông tin về môi trường hiện tại, dự đoán các thay đổi tiềm năng do hoạt động dự kiến, và đề xuất các biện pháp giảm thiểu hoặc bù đắp các ảnh hưởng tiêu cực. Các công cụ và phương pháp đánh giá thường được sử dụng để đảm bảo rằng các hoạt động con người được thực hiện một cách bền vững và không gây hại đến môi trường và sinh thái hệ.

II. ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020

Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

b) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

c) Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

d) Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

e) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

f) Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

đánh giá tác động môi trường

III. THỜI ĐIỂM LẬP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ

Thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.

III. CĂN CỨ THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM LÀ GÌ? 

 • Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;
 • Theo Nghị định 40/2019/NĐ – CP: Quy định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
 • Theo Thông tư 25/2019/TT- BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

IV. CƠ QUAN NÀO THẨM ĐỊNH VIỆC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG?

 • Bộ tài nguyên và môi trường: đối với các dự án có quy mô thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục III Nghị định 40/2019-NĐ-CP.
 • Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP.
 • Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế. (Tùy ủy quyền của từng địa phương). 

V. TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP CHO MÔI TRƯỜNG ENVISAFE VIỆT NAM ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng.
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Sơ đồ vị trí dự án.
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
 • Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại. 
  Nếu thiếu 1 trong số những giấy tờ trên, xin mời liên hệ hotline của MECIE Việt Nam để nhận được tư vấn và phương án xử lý thích hợp.

đánh giá tác động môi trường

VI. CÔNG VIỆC MÔI TRƯỜNG ENVISAFE SẼ THỰC HIỆN KHI THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

1. Điều tra, khảo sát thực địa khu vực Nhà máy

2. Thu thập, tổng hợp thông tin/số liệu

 • Thu thập, tổng hợp thông tin/số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực Nhà máy (bao gồm: khí hậu, khí tượng, địa chất, thủy văn trong thời gian ít nhất 03 năm gần nhất)
 • Thu thập, tổng hợp thông tin/số liệu về hiện trạng môi trường khu vực Nhà máy

3. Lấy mẫu, phân tích mẫu (03 đợt)

4. Đánh giá tác động và các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường của Nhà máy

 • Đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ Nhà máy
 • Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường

5. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát Môi trường

 • Xây dựng chương trình quản lý môi trường
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường

6. Xây dựng báo cáo tổng hợp

7. Tham vấn

 • Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học
 • Tổ chức hội thảo, tọa đàm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về các nội dung của báo cáo

8. Dự toán chi phí

 • Chi phí đi khảo sát Nhà máy của Hội đồng thẩm định trước khi họp
 • Chi phí đọc báo cáo của hội đồng thẩm định
 • Họp hội đồng nghiệm thu chính thức
 • In ấn, photo tài liệu + báo cáo (Nộp trước họp HĐ+ tham vấn + chỉnh sửa sau HĐ)

VII. MÔI TRƯỜNG ENVISAFE CAM KẾT

Môi trường ENVISAFE là đơn vị có kinh nghiệm trên 15 năm thực hiện các dịch vụ tư vấn cấp Bộ, Sở… cho các doanh nghiệp trên cả nước. Vì vậy chúng tôi cam kết:

 • Mang đến định hướng các phương pháp tối ưu nhất để xử lý và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, cấp phép về môi trường
 • Thời gian thực hiện nhanh chóng 1-3 tháng/hồ sơ
 • Chi phí hợp lý, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh.

VIII. CÁC BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG ENVISAFE ĐÃ THỰC HIỆN

8.1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ngành “Nhập khẩu phế liệu: Nhựa – Nhôm – Sắt – Giấy” – Cấp thẩm quyền: Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH bao bì Tân Kim Cương. Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty CP TKC KRAFT. Địa chỉ: Lô C11 đến C16, đường số 3, KCN Hải Sơn (giai đoạn 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hóa, tỉnh Long An.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty cổ phần nhựa Hoa Việt. Địa chỉ: KCN Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH IKI Cast Việt Nam. Địa chỉ: KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối Dự án “ Đầu tư bổ sung, nâng công suất nhà máy xử lý bùn thải và xử lý, tái chế chất thải thông thường, chất thải nguy hại” Địa chỉ  Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa phước tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Nhà máy sản xuất ống nhựa cấp thoát nước và các thiết bị điện” Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Hằng – Hà Nam.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn. Địa chỉ: Khu Liên Hợp Gang Thép Nghi Sơn, KKT Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
 • Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động môi trường cho Công ty MTV Thép VAS An Hưng Tường. Địa chỉ: Khu 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Công ty TNHH Chế tạo máy Citizen Việt Nam. Địa chỉ: KCN Nomura Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. – Lập giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Hợp Thành. Địa chỉ: KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty TNHH Niwa Foundry Việt Nam. Địa chỉ: Lô A14-1, đường Trung tâm, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh. Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty TNHH Vina Ito. Địa chỉ: Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Cổ phần Nhựa Đông Á. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Cổ phần APEC Quản Nam. Địa chỉ: phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

8.2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ngành “Xử lý chất thải nguy hại” – Cấp thẩm định: Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên. Địa chỉ: Ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 • Lập báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến. Địa chỉ: Phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường cho Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông. Địa chỉ: Lộc Thịnh, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
 • Lập Báo Cáo đánh giá tác động môi trường Dự Án Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp, Nguy Hại Công Ty Tnhh Việt Xanh – Bình Dương.

8.3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Ngành “Chế biến khoáng sản, mỏ” – Cấp thẩm định: Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 • Lập giấy phép môi trường cho Côg ty TNHH Ngọc Linh. Địa chỉ: Dự án “Mở rộng quy mô, nâng công suất Nhà máy điện phân chì, kẽm Bắc Kạn” – Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
 • Lập giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư. Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

8.4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường – Ngành sản xuất khác – Cấp thẩm định: Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 • Lập Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với giai đoạn 1 thuộc Dự án “Nhà máy sản xuất tấm Silic công suất 1.500 Mw/năm và lắp ghép tấm pin năng lượng mặt trời công suất 1.500 Mw/năm” của Công ty TNHH JA Solar Việt Nam.
 • Lập giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Calofic. Địa chỉ: KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

8.5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường – “KHU CÔNG NGHIỆP” – Cấp thẩm định: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án KHU CÔNG NGHIỆP AN DƯƠNG GIAI ĐOẠN I – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
 • Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Khu Công Nghiệp Làng Nghề Huyện Văn Lâm- Hưng Yên.

8.6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường – Ngành Hóa chất – Cấp thẩm định: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Dcp Lào Cai.
 • Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Công Nghệ Cao Molipden 

 

MÔI TRƯỜNG ENVISAFE – tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM, đáp ứng tiêu chí xử lý hồ sơ NHANH – TỐI ƯU CHI PHÍ tốt nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm, cam kết xử lý hồ sơ đúng và đầy đủ theo yêu cầu của Quý Doanh Nghiệp !

Mọi thông tin chi tiết, LIÊN HỆ NGAY: HOTLINE – 0826.379.986 để TƯ VẤN MIỄN PHÍ và NHẬN NGAY ƯU ĐÃI.

————————————————————————————————————————————————-

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ENVISAFE
☎Hotline: 0826.369.986
📧Email: envisafe.tech@gmail.com
📍KV Miền Bắc: Số 148, lô 8 Mở Rộng, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng
📍KV Miền Nam: Đường 6, KDC Cityland Center Hills, Quận Gò Vấp, TP.HCM